10 เม.ย. เวลา 11:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Dime! แจกฟรี E-Book หุ้นอเมริกา DCA

💵 การลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar-Cost Averaging เป็นการทยอยลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่า ๆ กัน เป็นงวด ๆ โดยไม่สนใจว่าราคาของสินทรัพย์ในเวลานั้นจะเป็นเท่าไร เพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
ซึ่งหากเพื่อน ๆ สนใจลงทุนแบบ DCA ในหุ้นอเมริกา สามารถดาวน์โหลด E-Book เล่มนี้
ได้ตามลิงก์นี้เลยครับ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โฆษณา