11 เม.ย. เวลา 17:49

เศษดินปลายเล็บ โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก

พระพุทธเจ้าสอนว่า สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์นั้น มีเท่ากับเพียงเศษดินที่ติดปลายเล็บมือ เมื่อเทียบกับสัตว์ที่ไปเกิดในนรกและเดรัจฉานนั้น มีเท่ากับดินในมหาปฐพี
ทำไมถึงเป็นอัตาส่วนที่ต่างกันลิบลับ แทบจะหมดหวังในการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
โฆษณา