12 เม.ย. เวลา 09:29 • สิ่งแวดล้อม
หาดกมลา

สีเขียวทำให้สบายตา แต่เห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจ

น้ำทะเลมีสิ่งนี้ได้อย่างไร ฝนก็ยังไม่ตก
ก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ในทะเลแถบอ่าวไทย
มองดูใกล้ๆ เหมือนสาหร่ายน้ำจืด
จะเกี่ยวกับคลองที่ปล่อยน้ำลงหาดไหมนะ
โฆษณา