16 เม.ย. เวลา 10:00 • ธุรกิจ

: 195 : ช่วย-ทำที่บ้าน

ความมุ่งมั่นของครอบครัวส่วนใหญ่
ที่มีต่อธุรกิจของครอบครัว
จะคงอยู่ยาวนานหลายชั่วอายุคน
ถึงกระนั้น ธุรกิจครอบครัว
ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัว
ที่ธุรกิจอื่นก็ไม่อาจเผชิญ
คุณอาจยุ่งอยู่กับการบริหารธุรกิจ
จนคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
มีความท้าทายที่คุณต้องจัดการ
การตระหนักถึงความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนแรก!?
บางครั้ง
ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
ความท้าทายเหล่านี้ยากที่จะรับรู้
ไม่ต้องพูดถึงการแก้ไข
ความท้าทายเหล่านี้คืออะไร
และจะเอาชนะได้อย่างไร?
#ช่วยทำที่บ้าน
เก็บรวบรวมความท้าทายบางส่วน
มาบอกเล่า เรามาลองทำความเข้าใจกัน
: ความสัมพันธ์ในครอบครัว :
ครอบครัวจัดการ
กับองค์ประกอบทางอารมณ์
ที่ธุรกิจทั่วไปไม่ทำ
ปัจจัยนี้ อาจส่งผลให้เกิด
การสื่อสารที่ตึงเครียด
ความยากลำบาก
ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
และปัญหาในการดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ซับซ้อน
อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายได้
: การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง :
แผนการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจน
ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจครอบครัว
หากไม่มีสิ่งนี้ ครอบครัวต่าง ๆ
จะเสี่ยงต่อการสร้างสุญญากาศของผู้นำ
ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว
และความท้าทายทางธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แต่ผู้นำธุรกิจจำนวนมากกลับพบว่า
การเริ่มต้นพัฒนาแผนเป็นเรื่องยาก!!!
: ความพร้อมของผู้สืบทอด :
นอกจากมีแผนสืบทอดตำแหน่ง
ที่ชัดเจนแล้ว
ธุรกิจครอบครัวยังต้องแน่ใจว่า
ผู้นำในอนาคตมีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับงานนี้อย่างแท้จริง
ประสบการณ์และความรู้รุ่นต่อรุ่น
ไม่ได้ส่งต่อไปยังผู้สืบทอดเสมอไป
และอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพ
การทำงานทั่วทั้งองค์กรธุรกิจ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นได้
: ความไม่เป็นทางการของการดำเนินงาน :
บางครอบครัวรู้จักกันดี
จนมีทัศนคติที่ผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้กัน
แต่ความเป็นกันเองนั้น
ไม่ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจเสมอไป
ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถเติบโต
หรือขยายการดำเนินงานได้
หากไม่มีโครงสร้างทางวิชาชีพ
ที่กำหนดไว้ซึ่งทุกคนเข้าใจ
: ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ :
การโอนกรรมสิทธิ์ในเวลาสืบทอด
อาจทำให้ธุรกิจครอบครัว
ต้องรับผิดทางภาษีที่ไม่คาดคิด
การติดตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีการรับมรดก
และภาษีการรับให้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
: ประเด็นทางกฎหมาย :
การแยกประเด็นทางกฎหมายส่วนบุคคล
ของสมาชิกครอบครัวออกจาก
งานทางกฎหมายของธุรกิจครอบครัว
อาจเป็นเรื่องยาก
การหย่าร้าง
การวางแผนอสังหาริมทรัพย์
หนี้สิน คดีอาญา และปัญหาอื่น ๆ
อาจส่งผลกระทบต่อสถานะ
ทางกฎหมายและสถานะของธุรกิจ
: การแข่งขัน :
แม้แต่ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่
ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาด
ธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว
อยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล
ในการหาผลกำไร
และขับเคลื่อนความยั่งยืน
ผลกระทบต่อธุรกิจสามารถทำลายล้างได้
: สร้างสมดุลระหว่างงานและครอบครัว :
สมาชิกทุกคนในครอบครัว
มีแนวคิดและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน
ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
หากการทะเลาะวิวาทในครอบครัว
และความไม่ลงรอยกัน
ได้รับอนุญาตให้ยืดเยื้อและเพิ่มมากขึ้น
ก็อาจสร้างความรู้สึกตึงเครียด
ที่อาจไหลลงมาสู่การปฏิบัติงานประจำวัน
ในธุรกิจของครอบครัวก็เป็นได้
แล้วเราจะเอาชนะ
ความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร?
ไม่ว่า เราจะใช้กลยุทธ์
และแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกัน
ในการจัดการกับความท้าทายอย่างไร
จุดเริ่มต้นสำหรับแต่ละกลยุทธ์
จะเหมือนกัน นั่นคือ
การตระหนักความท้าทาย
และการระบุอุปสรรคที่ขัดขวางนั้น
ความชัดเจนนี้
ช่วยให้ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์
และการออกแบบร่วมกัน
คว้าโอกาสและสนับสนุนจุดแข็ง
ที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกคนได้
วันนี้ เราอาจตระหนึกถึง
ความท้าทายดังกล่าวข้างต้น
แต่นั่นอาจยังไม่เพียงพอ
หากครอบครัวไม่กล้าหาญพอ
ที่จะระบุอุปสรรคที่ขัดขวาง
แล้วทุกคนร่วมกันลงมือจัดการ!!!
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ความท้าทายเฉพาะ
#ความเสี่ยงเฉพาะ
#ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญ
: Pictures Resource :
Photo by Josiah Gardner on Unsplash
โฆษณา