16 เม.ย. เวลา 10:31 • หนังสือ

โดยมิติแห่งจิตวิญญาณแล้วจะไม่มีภาวะคู่

จะมีเพียงแหล่งกำเนิดเพียงที่เดียวคือ"#พระเจ้า"
ซึ่งเป็นที่ที่มีแต่ความดีไม่มีแหล่งที่สอง
ซึ่งเปรียบได้กับแหล่งกำเนิดแห่งความชั่ว
อย่างไรก็ดี..ในโลกนี้จะมีภาวะคู่
ซึ่งเป็นคู่ที่ตรงข้ามกัน เช่น ความดีกับความชั่ว
แสงสว่างกับความมืด ผู้หญิงกับผู้ชาย เก่ากับใหม่
เมื่อมายังโลกจะต้องแยกตัวเป็น 2
และเป้าหมายของเรา...
คือ..การจดจำแหล่งกำเนิด
และทำการเชื่อมต่ออีกครั้งให้ได้
ปรัชญาอันยืนยงเตือนเราว่า
ในธรรมชาติของภาวะคู่
เรา..คือปัจเจกชน...
ที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ
ร่างกายของเรามีชีวิตและตายในเวลาที่กำหนดไว้
แต่การรับรู้การมีชีวิตของเราจะยังคงอยู่ตลอดไป
การมีชีวิตอยู่บนโลก
คือการเผชิญหน้ากับสิ่งตรงข้าม
และเราต้องตัดสินใจเลือก
ชีวิตผลักดันเราให้เลือกแสดงออก
และมุ่งไปสู่ภาวะคู่....
ความชั่วร้ายเกิดขึ้นในสัดส่วนที่มากขึ้น
นั่นแสดงว่าเราเลือกในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรัก
ความสงสารและการรับใช้
หน้า 62 ภาวะคู่ในธรรมชาติ
หนังสือ สัมผัสที่ 10(The Tenth Insight) ภาคปฏิบัติ เล่ม 1
James Redfield เขียน
โฆษณา