16 เม.ย. เวลา 10:32 • หนังสือ

โอกาสในการเปลี่ยนแปลง

ทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิต
รออยู่ภายในจินตนาการของคุณ
จินตนาการเป็นห้องปฏิบัติการของจิตใจ
สามารถเปลี่ยนพลังงานแห่งจิตใจ
ไปสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งได้
-นโปเลียน ฮิลล์
กฎแห่งการดึงดูด...
ไม่ได้กำหนดให้มีข้อจำกัด
หรือให้คุณยึดถือตามกฎใดๆ
ดังนั้น..จงอย่าจำกัดตัวคุณเอง
ด้วยความคิดและความเชื่อทั้งหลายของคุณ
แต่ขอให้คุณเบิกบานไปกับอิสระ
ในการไล่ตามสิ่งใดๆที่หัวใจคุณปรารถนา
และตระหนักรู้ว่ากฎแห่งการดึงดูด...
กำลังทำงานอยู่เสมอ
งานของคุณมีแค่เพียง...
ทำให้มันทำงานได้ตามที่คุณพึงพอใจ
#จงฝันต่อไปและฝันให้ไกล!!!!
หนังสือ บทเรียนชีวิตเพื่อเก่งกฎดึงดูด
Jack Canfield and Mark Victor
Jeanna Gabellini and Eve Gregory เขียน
โฆษณา