16 เม.ย. เวลา 10:59 • หนังสือ

"นี่..ไม่ใช่ความเป็นจริงที่แท้จริง

ความเป็นจริงที่แท้จริงอยู่หลังม่าน
จริงๆแล้ว..เรามิได้อยู่ที่นี่
นี่เป็นเพียงเงา..ของเรา"
- รูมิ
สิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นความจริง
ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเพียงละครเงา
เบื้องหลังม่านนั้นมีจิตวิญญาณดวงหนึ่ง
ที่มีชีวิต มีพลังและเป็นอมตะ
อยู่เหนือการเข้าถึงของเวลาและสถานที่
ถ้าเราปฏิบัติตนจากระดับนั้น
เราจะสามารถควบคุมชะตาชีวิตของเราอย่างมีสติ
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้...
โดยผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ
ที่ดูเหมือนไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างชะตาชีวิต..ซึ่งเรียกว่า
"#การลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะ"
ในการเข้าถึงพลังนี้...
เราจะมีส่วนร่วมอย่างมีสติ
ในการสร้างสรรค์ชีวิตของเรา
โดยการเข้าใจโลก...
ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสของเรา
นั่นคือ..โลกแห่งจิตวิญญาณ
ไม่มีสิ่งใด..
ไม่มีสิ่งใดอย่างแท้จริงจะดำรงอยู่ได้
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเหล่านี้
มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องและไม่ธรรมดา
ซึ่งก่อให้เกิดจักรวาลของเรา
หน้า 95 บทที่ 5 บทบาทของเหตุบังเอิญ
DEEPAK CHOPRA เขียน
โฆษณา