16 เม.ย. เวลา 13:30 • หนังสือ

ปฏิสัมพันธ์ในระดับที่เล็กกว่าอะตอม

ทุกอย่างประกอบด้วยการทำลายอนุภาคเดิม
และการสร้างอนุภาคใหม่ที่เล็กกว่าอะตอม
โลกแห่งอนุภาคคือการสลับสับเปลี่ยน
อย่างไม่หยุดนิ่งระหว่าง...
การเปลี่ยนแปลงจากสสารเป็นพลังงาน
กับการเปลี่ยนจากพลังงานเป็นสสาร
รูปอันชั่วคราวผุดพรายขึ้นมาแล้วหายไป
สร้างสรรค์ความเป็นจริงใหม่ๆ
ตลอดกาลและไม่รู้จบ...
สิ่งเดียวที่เรามีจริงๆ...
คือขณะนี้ คือปัจจุบันขณะ
บทที่ ๒ ความไม่เที่ยง
หนังสือ เหนือห้วงมหรรณพ
โฆษณา