17 เม.ย. เวลา 12:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ

หุ้นปันผลระดับขุนนาง Cisco ผู้นำเทคโนโลยีเครือข่ายครบวงจร

3.12 % ต่อปี คืออัตราปันผล ของหุ้น Cisco (NASDAQ : CSCO) ณ วันที่ 2 เมษายน 2567
โดยจ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง ขึ้น XD ทุกเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
 
💸 โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2566) เฉลี่ยปีละ 4.3 %
หุ้นปันผลระดับขุนนาง มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Dividend Aristocrat ซึ่งหมายถึง
🔟 หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี 
🏦 เป็นหุ้นขนาดใหญ่ มีมูลค่าบริษัทสูง อยู่ในดัชนี S&P 500
💰 และจ่ายปันผลในอัตรามากกว่า 2 % ต่อปี
 
🌐 Cisco เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีด้านเครือข่าย ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริการ Cyber Security ระบบคลาวด์ และโซลูชันสำหรับ Internet of Things
โดยผลิตภัณฑ์ของ Cisco ประกอบไปด้วย
 
🌐 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย:  อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เราเตอร์ สวิตช์ และจุดเชื่อมต่อไร้สายที่เป็นกระดูกสันหลังของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการจัดการเครือข่าย และการทํางานร่วมกัน
 
🌎 อุปกรณ์สื่อสารผ่านทางไกล: ทั้งโทรศัพท์ IP ระบบการประชุมทางวิดีโอ และแพลตฟอร์มการสื่อสาร ทําให้สามารถสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอผ่านเครือข่าย IP สําหรับการทํางานร่วมกันจากระยะไกล
🛡️ Cyber Security: Firewall ระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบความปลอดภัยปลายทางเพื่อปกป้องเครือข่าย ข้อมูล และแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
 
☁️ คลาวด์และ Internet of Things : โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อช่วยให้องค์กรสร้าง ปรับใช้ และจัดการแอปพลิเคชันและบริการในระบบคลาวด์ 
 
📊 โดยสัดส่วนรายได้ของ Cisco ในปี 2566 ประกอบไปด้วย
🛡️ Cyber Security และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 60 %
🌐 บริการเครือข่าย 24 %
🛜 ระบบอินเตอร์เน็ต คลาวด์ และอื่น ๆ 16 %
🌎 โดยหากแบ่งรายได้ตามภูมิภาค จะแบ่งได้เป็น 
อเมริกา 59 % 
ยุโรปและตะวันออกกลาง 27 %
เอเชียแปซิฟิกและอื่น ๆ 15 % 
 
ที่มา : cisco.com, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2567
🛜 Cisco ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2527 โดยคุณ Leonard Bosack วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ และภรรยา Sandy Lerner สินค้าเริ่มแรกของ Cisco คือเราท์เตอร์สำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายเล็ก ๆ 
 
แต่การถือกำเนิดของบริษัทก็เรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลา เพราะหลังจากตั้งบริษัทไม่นาน ก็เข้าสู่ยุคเฟื่องฟูของอินเทอร์เน็ตความต้องการของอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ Cisco สามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้น Nasdaq ได้ในปี 2533 ทั้งที่บริษัทเพิ่งมีอายุเพียง 6 ปี
📈 ในช่วงปี 2538 คือช่วงเวลาแห่งฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยี หรือ ฟองสบู่ดอตคอม ทุกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ต ต่างก็มีราคาหุ้นขึ้นกันถ้วนหน้า ซึ่งราคาหุ้น Cisco ก็เพิ่มขึ้นกว่า 1,000  เท่า จนกำไรของบริษัทเติบโตไม่ทันราคาหุ้น ท้ายที่สุดเมื่อฟองสบู่แตก ราคาก็ร่วงลงจากจุดสูงสุดมากกว่า 80 %
อย่างไรก็ตาม Cisco ก็ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีด้านเครือข่าย โดยรายได้และกำไร รวมถึงมูลค่าบริษัทก็เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากจุดต่ำสุดหลังฟองสบู่ดอตคอม
📈 การเติบโตในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (2561 - 2566)
รายได้ เติบโตเฉลี่ยปีละ 3.1 %
กำไร เติบโตเฉลี่ยปีละ 2.7 %
มูลค่าบริษัท เติบโตเฉลี่ยปีละ 3.4 %
🌐 ความโดดเด่นของ Cisco
 
🌐 เป็นหนึ่งในผู้นำระบบเทคโนโลยีเครือข่าย SD-WAN หรือ Software - Defined Wide Area Networking
 
SD-WAN คือระบบจัดการเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา ช่วยในการจัดเส้นทางที่เหมาะสม สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาย่อยไปยังสาขาใหญ่ หรือสาขาย่อยส่งข้อมูลหากันเอง ไม่ให้เกิดความช้า หรือรบกวนกัน หากเส้นทางการส่งข้อมูลมีปัญหา ระบบก็จะทำการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายได้ดี
🛡️ รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาต่าง ๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีระบบการเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล สามารถแยกกลุ่มผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์ที่จะเข้ามาใช้งานได้ด้วย
 
ซึ่งจากการคาดการณ์ของ Grand View Research มูลค่าตลาดของ เทคโนโลยี SD-WAN จะเติบโตจากปี 2565 ถึงปี 2573 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 30.9 %..
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ   
 
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2567
 
════════════════════                    
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                    
════════════════════       
 
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
โฆษณา