17 เม.ย. เวลา 13:08 • หนังสือ

เมื่ออาการจิตป่วนหายไป ทุกคนจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์

จงใคร่ครวญให้ดี มีแต่คนจิตป่วนเท่านั้นที่ชอบทำลาย
คนที่มีสุขภาพจิตดีย่อมมีความสร้างสรรค์
ความสร้างสรรค์คือกลิ่นหอมจากการมีสุขภาพจิตดี
เมื่อคนมีสุขภาพจิตดีอย่างแท้จริง
พลังสร้างสรรค์ย่อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
#มีชีวิตทั้งสามมิติ#
ตอนนี้มนุษยชาติมาถึงทางแยกแล้ว
นานมาแล้วที่การมีชีวิตมิติเดียวทำให้ความเป็นมนุษย์ค่อยๆเหือดแห้งไป
เราจึงต้องบำรุงหล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์ด้วยการมีชีวิตสามมิติ
มิติแรกคือความรู้สึกตัว
มิติที่สองคือความเมตตาอาทร
และมิติที่สามคือความสร้างสรรค์
ความรู้สึกตัวคือการดำรงอยู่
ความเมตตาอาทรคือความรู้สึก
และความสร้างสรรค์คือการกระทำ
มนุษย์พันธุ์ใหม่ในทัศนะของข้าพเจ้า
ต้องมีชีวิตทั้งสามมิติพร้อมกัน
ข้าพเจ้ากำลังมอบความท้าทายใหญ่หลวง
แก่ท่านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ท่านต้องอยู่ในสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
มีหัวใจเปี่ยมรักเช่นเดียวกับพระกฤษณะ
และมีความสร้างสรรค์เช่นเดียวกับไมเคิลแองเจโล เลโอนาร์โด ดา วินชี
ท่านต้องมีชีวิตทั้งสามมิติพร้อมกัน ท่านจึงจะมีความบริบูรณ์ได้
มิเช่นนั้นในตัวท่านก็ยังมีบางสิ่งขาดหายไป
และสิ่งที่ขาดหายไปจะทำให้ท่านไม่สมดุล
การมีชีวิตมิติเดียวอาจทำให้ท่านเป็นยอดเขาสูง
แต่ท่านจะเป็นเพียงยอดเขายอดเดียว
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเป็นทั้งเทือกเขาหิมาลัยที่มียอดเขาเรียงราย
ไม่ใช่แค่ยอดเขาเดียว
การมีชีวิตมิติเดียวคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
เพราะสร้างสรรค์โลกอันงดงามหรือสวรรค์บนดินไม่ได้
การมีชีวิตมิติเดียวสร้างมนุษย์ให้งดงามเพียงไม่กี่คน
แต่เปลี่ยนมนุษย์ทั้งโลกให้งดงามไม่ได้
และยกระดับจิตสำนึกของมนุษยชาติก็ไม่ได้อีกด้วย
มีปัจเจกบุคคลเพียงไม่กี่คนที่กลายเป็นผู้รู้แจ้ง
ซึ่งไม่ช่วยให้อะไรให้ดีขึ้นนัก
เราต้องการผู้รู้แจ้งจำนวนมากกว่านี้
และต้องเป็นผู้รู้แจ้งในการมีชีวิตสามมิติด้วย
นั่นคือ คำนิยามของมนุษย์พันธุ์ในทัศนะของข้าพเจ้า
การดำรงอยู่ ความรู้สึกและการกระทำ เหล่านี้คือชีวิตสามมิติ
มิติแห่งการกระทำหมายรวมถึงความสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง บทกวี จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
มิติแห่งความรู้สึกหมายรวมถึงสุนทรียภาพทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความงดงาม
มิติแห่งการดำรงอยู่หมายรวมถึงสมาธิ ภาวนา
ความตระหนักรู้และความรู้สึกตัว
หน้า 20-21 ตระเตรียมผืนผ้าใบ มีชีวิตทั้งสามมิติ
พลังสร้างสรรค์
OSHO
โฆษณา