19 เม.ย. เวลา 00:55 • ธุรกิจ

ปรับปรุงโรงแรม - ปรับเล็ก หรือปรับใหญ่มีอะไรต้องเตรียมบ้าง

จะปรับปรุงเล็ก หรือปร้บปรุงใหญ่ นอกจากงบประมาณที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนแล้ว มีประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำและแบ่งปันเพื่อให้การวางแผนการทำงานในภาพรวมครบถ้วนและกลับมาพร้อมให้บริการอีกครั้ง
1) คอนเซ็ปต์และเป้าหมายหลักในการปรับปรุงคืออะไร
2) การเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับงานและปริมาณงาน
3) การควบคุมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาหน้างานให้บรรลุตามเป้าหมาย
4)การออกแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ใหม่ ห้องพักใหม่เพื่อให้การทำงานราบรื่นเมื่อทุกทีมเข้าพื้นที่
5)ตรวจเช็คงานอย่างละเอียดก่อนรับมอบงานเสมอ พร้อมทดสอบการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่ปรับปรุงสามารถให้บริการที่ดีขึ้น
การวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนที่ดี และมีการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การปรับปรุงโรงแรมที่พักของคุณบรรลุตามเป้าหมาย
.
และอย่าลืมมีแผนสำรองฉุกเฉินรองรับด้วย
โฆษณา