19 เม.ย. เวลา 08:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

กระจายลงทุนในหุ้นเทค ยา อสังหาฯ ค้าปลีก และอีกมากมาย

ด้วยกองทุน Eastspring Global Dividend Equity Fund (ES-GDIV)
หากคุณเป็นนักลงทุนที่มองหาธุรกิจที่สร้างรายได้ และมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงในตลาดต่างประเทศทั่วโลก เราจะพาไปรู้จักกับกองทุนที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของคุณกับกองทุน Eastspring Global Dividend Equity Fund (ES-GDIV) จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ผ่านกองทุนหลักคือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe)
ซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้คือการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม และยังเน้นหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาวด้วย อยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนดูในรูปได้เลย
และนี่คือ 10 อันดับหุ้นที่กองทุนนี้ถืออยู่
1. Microsoft
2. Taiwan Semiconductor
3. UnitedHealth
4. Prologis
5. CME
6. Meta Platforms
7. LVMH
8. NXP Semiconductors
9. Coca-Cola
10. VINCI
และพิเศษเฉพาะวันที่ 1 – 30 เม.ย. 67 ช้อปกองทุนนี้ รับเงินคืน 100 บาทด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย https://dime.co.th/th/articles/eastspring-apr-2024
ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 67
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวน : https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=ES-GDIV
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
โฆษณา