21 เม.ย. เวลา 19:21 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ปัจจุบัน ทุกประเทศในโลก ก็ยังใช้เสาไฟฟ้าบนดินกันอยู่
ที่เห็นเอาสายไฟลงใต้ดินน่ะ แต่เฉพาะบางส่วนของเมืองเท่านั้น ด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไป
การเอาสายไฟลงใต้ดิน มันใช้งบประมาณเยอะ การดูแลบำรุงรักษาก็ยุ่งยาก
โฆษณา