22 เม.ย. เวลา 09:13 • หุ้น & เศรษฐกิจ
efinanceThai

“สุพรีม ดิสทิบิวชั่น( SPREME)” เคาะราคาไอพีโอ 2.60 บาท/หุ้น เปิดจอง 23-25 เม.ย.นี้

“สุพรีม ดิสทิบิวชั่น( SPREME)” ได้ฤกษ์เคาะราคาไอพีโอ 2.60 บาท/หุ้น เตรียมเปิดจองซื้อ 23-25 เม.ย. คาดเข้าเทรด SET 2 พ.ค.นี้ วางเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 15% เดินหน้าทำ M&A คาดชัดเจนปีนี้ หนุนการเติบโตเพิ่มขึ้น พ้อมยืนยันผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจล็อคหุ้น 100%
นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SPREME กล่าวว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท
โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้วันที่ 2 พฤษภาคม นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “SPREME” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
การกำหนดราคาไอพีโอที่ระดับ 2.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 12.29 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
ซึ่ง SPREME เป็นหุ้นเทคโนโลยีฯ ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก จากความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพที่เติบโตต่อไปอีกมากในอนาคต รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฯ และธุรกิจSystem Integrator มานานร่วม 30 ปี
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าจุดเด่นของ SPREME คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (SI : System Integrator) ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software)
รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังการขาย และการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้ากลุ่มภาครัฐและเอกชนมีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ
“หุ้น SPREME เป็นหุ้นเทคโนโลยีฯ ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสเติบโตสูง เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่งผลให้สามารถจัดโซลูชั่นที่ดีและส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนเข้าประมูลงานใหม่ รวมถึงทำ M&A เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตของรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต” นายวรชาติ กล่าว
นายภาณุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPREME กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 67 เติบโตไม่น้อยกว่า 15% ยังไม่รวมการซื้อกิจการ (M&A) ที่คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ ซึ่งมีโอกาสจะเติบโตได้เพิ่มขึ้น
บริษัทเตรียมยื่นประมูลงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษามูลค่าราว 1,000 ล้านบาท ช่วงกลางพ.ค.นี้ คาดว่าจะได้งาน80% ของมูลค่างาน ที่จะมาเติม Backlog ที่ปัจจุบันมี 400 กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่รับรู้ภายในปีนี้
ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ 30% กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน 70% หลังเข้าตลาด และรับงานโครงการขนาดใหญ่ขึ้น คาดสัดส่วนรายได้ จะเป็น 50: 50
ทั้งนี้ลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจล็อคอัพเต็มจำนวน 100% สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ประมาณ 449 ล้านบาท ในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ใช้เงินเป็นทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลงทุน M&A และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในอนาคต
โฆษณา