24 เม.ย. เวลา 10:00 • ธุรกิจ

: 197 : ช่วย-ทำที่บ้าน

การดำเนินธุรกิจครอบครัว
ผู้นำธุรกิจได้ลงทุนมากมาย
ทั้งในด้านอารมณ์และสังคม
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในธุรกิจ
และไม่ต้องพูดถึง
การทำงานหนักหลายชั่วโมง
ในการพัฒนาบางสิ่งบางอย่าง
และการได้เห็นว่าธุรกิจพัฒนา
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่ผู้นำธุรกิจครอบครัว
มักจะดิ้นรนที่จะปล่อยวาง
#ช่วยทำที่บ้าน
รวบรวม 10 สาเหตุเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยวางได้ยาก
สำหรับผู้นำธุรกิจครอบครัว ดังนี้
1.ความผูกพันทางอารมณ์
ธุรกิจครอบครัวมักจะเชื่อมโยง
อย่างลึกซึ้งกับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
และมรดกของผู้นำ/เจ้าของ
การปล่อยวางอาจรู้สึกเหมือน
สละส่วนหนึ่งของตัวเอง
2.การควบคุม
ผูู้นำธุรกิจอาจเกรงว่า
การละทิ้งการควบคุม
อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจลดลง
หรือแม้กระทั่งการล่มสลาย
พวกเขาอาจเชื่อว่า
พวกเขาเป็นคนเดียว
ที่สามารถรับประกันความสำเร็จได้
3.ปัญหาด้านความไว้วางใจ
การไว้วางใจผู้ที่ไม่ใช่ครอบครัว
หรือแม้แต่สมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
ที่มีบทบาทเป็นผู้นำอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถ
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อาจเกิดขึ้นได้ภายในครอบครัว
4.กลัวการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างใหม่
หรือการนำผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามา
ผู้นำธุรกิจอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เพราะพวกเขาพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่
5.พลวัตของครอบครัว
พลวัตของครอบครัว เช่น
การแข่งขันระหว่างพี่น้อง
หรือการแย่งชิงอำนาจ
อาจทำให้การวางแผน
สืบทอดตำแหน่งยุ่งยากขึ้น
และทำให้ยากต่อการปล่อยวาง
การควบคุมธุรกิจ
6.อัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
ผู้นำธุรกิจมักจะค้นพบและชัดเจน
วัตถุประสงค์และอัตลักษณ์
ในการดำเนินธุรกิจของครอบครัว
การปล่อยวางอาจทำให้เกิดคำถามว่า
พวกเขาจะทำอะไรต่อไป
และจะกลายเป็นใครนอกธุรกิจ!?
7.ความมั่นคงทางการเงิน
ผู้นำธุรกิจอาจกังวลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางการเงินของตน
หลังเกษียณหรือลาออกจากธุรกิจ
ส่งผลให้ยังคงการควบคุมธุรกิจต่ไป
และอาจยาวนานเกินไป
8.ขาดการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
หากไม่มีแผนสืบทอดที่ชัดเจน
ผู้นำธุรกิจอาจชะลอ
การปล่อยวางธุรกิจออกไป
เนื่องจากไม่รู้ว่าใครจะเข้ามารับช่วงต่อ
หรือการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไร
9.กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
การถอยออกจากธุรกิจ
อาจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่เมื่ออายุมากขึ้นมาพร้อมกับ
การยอมรับว่าไม่มีใคร
มีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป
และอาจมีความปรารถนา
ที่จะไม่ถอยกลับ (ไม่ปล่อยวาง)
เพราะกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
10.กลัวมีเวลามากเกินไป
สำหรับผู้นำธุรกิจจำนวนมาก
ชีวิตคือธุรกิจครอบครัว
และหลายคนกังวลว่า
จะทำอะไรกับเวลาที่ไม่ได้ทุ่มเท
ให้กับธุรกิจอีกต่อไป
และอาจชะลอการถอยออก
จากธุรกิจของครอบครัวได้เช่นกัน
การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้
มักต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ
การสื่อสารอย่างเปิดเผยภายในครอบครัว
และการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาภายนอก
ที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นกลางได้
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
การจัดการกับข้อกังวลทางอารมณ์
และการปฏิบัติเป็นขั้นตอนสำคัญ
ในกระบวนการปล่อยวางธุรกิจครอบครัว
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#10สาเหตุที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวปล่อยวางได้ยาก
#ผู้นำธุรกิจครอบครัว
#เจ้าของธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจของครอบครัว
#ปล่อยวาง #ออกจากธุรกิจ
#ExitPlan
#ความผูกพันทางอารมณ์
#การควบคุม
#ปัญหาด้านความไว้วางใจ
#กลัวการเปลี่ยนแปลง
#พลวัตรของครอบครัว
#อัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
#ความมั่นคงทางการเงิน
#ขาดการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
#กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
#กลัวมีเวลามากเกินไป
โฆษณา