24 เม.ย. เวลา 05:52 • ท่องเที่ยว

จุดนัดพบ ท่าเรือปากเมง 1790.-

2 วัน 1 คืน ทะเลตรัง
จากหาดใหญ่มุ่งหน้าไปตรัง แวะเที่ยวระหว่างทาง ชมวิวเขาพับผ้า เที่ยวกันตังสถานีรถไฟ ต้นยางต้นแรกที่มีอายุมากกว่า 150 ปี ตำหนักเขาจันทร์ประวัติศาสตร์เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรักสถานีสุดท้ายที่กันตังฝั่งอันดามัน
ลงเรือที่ปากแมง
8.00- 09.00 อาหารเช้าและ เตรียมอุปกรณ์เสริม 09.30 เรือลำสุดท้าย ออก จากท่าเรือ ไปยัง ถ้ำมรกต
เกาะมุก
,เกาะกระดาน
,เกาะแหวน
,เกาะเชือก,
และส่งผู้โดยสารร่วมบางท่านค้างเกาะไหง กระบี่ 04.30- 05..00 pm. กลับถึงท่าเรือปากเมง สิเกาโดยสวัสดิภาพ
ฝ่าย marketing online 0652629916
โฆษณา