5 พ.ค. เวลา 01:30 • ท่องเที่ยว

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

พุทธศักราช ๒๕๖๗
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏🏻
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์
โฆษณา