1 พ.ค. เวลา 04:01 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ดอกเบี้ยโบนัส จัดหนักสูงสุด 5% ดอกที่ดีคือ ดอกเบี้ยโบนัสจาก Dime!

ลูกค้าใหม่
✅ ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ให้ครบ 5,000 บาท และ
✅ ฝากเงินใน Dime! Save ตั้งแต่ 1 -10,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://dime.co.th/th/articles/bonus-interest-nu-may24
ลูกค้าปัจจุบัน
✅ ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ให้ครบ 10,000 บาท และ
✅ ฝากเงินใน Dime! Save เพิ่ม ตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://dime.co.th/th/articles/bonus-interest-eu-may24
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลที่เป็นพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนยินยอมและรับทราบว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ถือเป็นการจูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่อย่างใด
โฆษณา