2 พ.ค. เวลา 04:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ดีลเด็ด 5 กองทุนรวม รับเงินคืนไม่อั้นนนนน

รับหน่วยลงทุน DAOL-MONEY-R มูลค่า 0.2% ของยอดซื้อ เมื่อลงทุนสะสมตั้งแต่ 50,000 บาท ใน 5 กองทุนของ บลจ. ดาโอ จำกัด (DAOL)
เฉพาะผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อและมีรายการสำเร็จระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
ศึกษารายละเอียดกองทุนตามด้านล่างได้เลย
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนยินยอมและรับทราบว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ถือเป็นการจูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่อย่างใด
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
เงื่อนไขเป็นตามที่ บลจ.DAOL กำหนด
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
โฆษณา