9 พ.ค. เวลา 04:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Payday Playday "29 พฤษภา" วันดี เป็นเศรษฐีไปด้วยกัน !

ตามคำเรียกร้อง ! โปรโมชันในวันที่เรารวยที่สุดของเดือน ‘ประจำเดือนพฤษภาคม’ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดสายช้อปหรือสายออม จะติ่งหุ้นไทยหรือหุ้นสหรัฐฯ ก็ซื้อพร้อมกันได้เลย !
เตรียมเงินให้พร้อม จัดไปให้เต็มข้อ ‘ซื้อ’ หุ้นไทยหลังพักกลางวันและหุ้นอเมริกันก่อนเข้านอนแบบ ‘ฟรี’ ค่าธรรมเนียมตลอด 1 ชั่วโมง ! เพียงทำรายการซื้อหุ้นไทยหรือหุ้นสหรัฐฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ในวันและเวลาที่กำหนดในเดือนพฤษภาคม 2567
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ
1. ทำรายการซื้อหุ้นไทยและหุ้นสหรัฐฯ ตามวันและช่วงเวลาที่กำหนดของเดือนเมษายน 2567 จะได้รับยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 วันที่กำหนด
o วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
1.2 ช่วงเวลาที่กำหนด
o รายการซื้อหุ้นไทยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อทุกรายการ ระหว่างช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยยึดตาม “วันและเวลาที่ส่งคำสั่ง (Submission Date)” ในหน้าจอ “รายละเอียดคำสั่ง (Order Information)” ภายหลังการยืนยันคำสั่งและกรอกรหัส PIN เท่านั้น
o รายการซื้อหุ้นสหรัฐฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อทุกรายการ ระหว่างช่วงเวลา 23.00 – 00.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยยึดตาม “วันและเวลาที่ส่งคำสั่ง (Submission Date)” ในหน้าจอ “รายละเอียดคำสั่ง (Order Information)” ภายหลังการยืนยันคำสั่งและกรอกรหัส PIN เท่านั้น
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อกับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
3. สิทธิ์ในการทำรายการฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อที่ลูกค้าได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ในการทำรายการฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อหรือขายเดือนละ 1 รายการและสิทธิ์การทำรายการฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อจากแพ็กเกจ Dime! Fan
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
5. ลูกค้าไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลที่ลูกค้าได้รับเป็นของรางวัลอื่น หรือเงินสดได้ทุกกรณี
6. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ รวมถึงอาจมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดของกลุ่มธุรกิจฯ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ ประกาศความเป็นส่วนตัว หรือเว็บไซต์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
7. หากมีข้อพิพาทใด ๆ ให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
8. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@dime.co.th หรือติดต่อผ่าน Line Official: @dime.finance หรือคลิก LINE หรือผ่านเฟซบุ๊กเพจ Dime หรือคลิก Facebook
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนยินยอมและรับทราบว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ถือเป็นการจูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่อย่างใด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
โฆษณา