2 พ.ค. เวลา 08:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

3 อันดับกองทุนรวม ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนสูงที่สุด ประจำเดือนเมษายน 2567

📌 ชอบกองทุนไหนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
โหลดแอป Dime! แล้วช้อปกองทุนเลยที่ https://dimekkp.onelink.me/sq7H/pya1dxrd
-----
เปิดบัญชีง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน หรือศึกษาเพิ่มเติมที่ https://dime.co.th/th/articles/how-to-open-dime-accounts
ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนกองทุนรวมที่ https://dime.co.th/invest/fund
 
-----
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา : Morningstar
ข้อมูลกองทุน SCBCE และ MEGA10CHINA-A ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เม.ย. 67
ข้อมูลกองทุน UOBSG-N ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 เม.ย. 67
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
#การเงิน #การลงทุน #กองทุนรวม #จัดอันดับ #ผลดำเนินงาน #Dime #ไดม์ #Dimeออมได้ลงทุนดี
-----
อ้างอิง
โฆษณา