2 พ.ค. เวลา 11:32 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Alphabet เจ้าของ Google มีรายได้จากอะไรบ้าง ?

ลงทุนในบริษัทระดับโลกได้ง่าย ๆ ผ่านแอป Dime! โหลดได้ที่ https://dimekkp.onelink.me/sq7H/pya1dxrd
ที่มา Yahoo Finance และ https://abc.xyz/investor/ ณ วันที่ 25 เม.ย. 67
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
════════════════════                                      
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                                      
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน     
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02                                      
 
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/dimeinvest                                      
Instagram - https://www.instagram.com/dime.finance                              
Twitter - https://twitter.com/dimefinance                                   
TikTok - https://www.tiktok.com/@dime.finance                                      
LINE -  https://lin.ee/4W7j4nG                                            
โฆษณา