3 พ.ค. เวลา 03:22 • ปรัชญา

สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย

อุทาหรณ์ สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย เพราะสักวันหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์โทมนัส ในท้ายที่สุด
โฆษณา