5 พ.ค. เวลา 06:43 • ไลฟ์สไตล์

“ม้งไซเบอร์” กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ ผู้กล้าฝันสู่ระดับโลก

“ม้งไซเบอร์” Hmong Cyber Social Enterprise แพลตฟอร์มพื้นที่สร้างฝันของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ ที่เกิดจากคุณบุตรพจน์ หรือ พี่ปาร์ค ผู้ประกอบการที่ช่วยจุดประกายความฝันนี้ให้กับเด็ก ๆ
จากอาชีพนักการตลาดในเมืองหลวง สู่ “นักพัฒนาชุมชน” ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านน้ำจวง และบ้านร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และเกิดเป็นคอมมูนิตี้ดี ๆ ที่พร้อมต่อยอดสู่พื้นที่อื่น
📖 อ่านบทสัมภาษณ์ของ คุณบุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ม้ง ไซเบอร์ โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ “Hmong Cyber: การออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์” ได้ในบทความ “ม้งไซเบอร์” กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ ผู้กล้าฝันสู่ระดับโลก โดย พิชญาภา ศิริรัตน์ (กิ๊ฟ) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
#NIA #NIAArticle #Socialinnovation #SocialEnterprise #HmongCyber #กลุ่มเด็กชาติพันธุ์
โฆษณา