9 พ.ค. เวลา 05:11 • ความคิดเห็น
เงินมันมีค่า เพราะมันอยู่ถูกที่ถูกเวลา และคนยอมรับมัน ถ้ามันไปอยู่กลางทะเลทราย มันก็คงไม่มีค่ามากกว่าน้ำขวดนึงครับ
มันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าและยอมรับมัน แต่สำหรับการใช้ชีวิต แม้ไม่มีเงิน มันก็อยู่ได้ตามธรรมชาติครับ ตามปัจจัยสี่ก็พออยู่ได้
โฆษณา