9 พ.ค. เวลา 13:47 • ความคิดเห็น
เงินไม่ได้เกิดมาพร้อมโลก หรือพร้อมมนุษย์ มันคือวิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน สิ่งของให้ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายที่มาแลกกัน เราจะใช้อะไรแลกกับอะไรก็ได้ ถ้ามั่นใจว่าเราได้มูลค่าของที่แลกกันเท่ากัน หรือต่างกันในจุดที่เรายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย มันก็ไม่จำเป็นต้องมีเงิน แต่เพื่อความไม่ต้องเสียเวลาเถียง ทะเลาะ ฆ่าฟันกัน ก็เลยสมมุติสิ่งที่เรียกว่าเงินกันขึ้นมา ค่าของเงินจริงๆมันก็คือค่าของสิ่งของ
โฆษณา