9 พ.ค. เวลา 15:55 • การตลาด

ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Google Consent Mode

ในอดีตเราจะเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Cookies แต่ในตอนนี้รัฐบาลไทยได้ออกกฏหมาย PDPA เพื่อปกป้องเจ้าของข้อมูล ทำให้ให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนเดิม หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 🔐
จากกฎหมาย PDPA จึงส่งผลโดยตรงต่อ Google ที่ใช้ Cookies เป็นตัวหลักในการทำโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Google Analytics, Google Ads, Floodlight, และ อื่น ๆ ทาง Google จึงได้แก้ปัญหานี้ด้วยการออกระบบใหม่ที่ชื่อว่า “Google Consent Mode” ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบการขออนุญาตจากผู้ใช้งานในการขอเก็บข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์ โดย Google Consent Mode จะมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันครับ 📌
#BEPGROUP #GoogleConsentMode #GoogleAds #Cookies #PDPA
โฆษณา