10 พ.ค. เวลา 04:40 • ความคิดเห็น
ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่มีตอนหาเสียงก็คือโกหกครับ แล้วคนที่เลือกเพราะนโยบายบายนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ควรจะฟ้องได้ และการโกหกประชาชนเพื่อคะแนนเสียงควรติดคุกสถานเดียว
โฆษณา