12 พ.ค. เวลา 03:00 • ธุรกิจ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ Casio บุกตลาดโลก มุ่งปลูกฝังการคิดเชิงตรรกะ

Casio Computer กำลังเร่งขยายการส่งเสริมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ โดยเน้นคุณค่าในการส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา ซึ่งเครื่องคิดเลขเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก
บริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนในต่างประเทศใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอในชั้นเรียน โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจัดส่งขึ้น 19% เป็น 27.3 ล้านเครื่องในปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับปี 2022 ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
Casio ได้ระบุประเทศสำคัญ 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา รวมถึงไทย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และอียิปต์ เพื่อส่งเสริมเครื่องคิดเลขในโรงเรียน โดยในเดือนมกราคม Casio ประกาศว่าโครงการศึกษาคณิตศาสตร์ในอียิปต์และบังกลาเทศได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EDU-Port Japan ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่นไปสู่ต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังทำการจัดอบรมสำหรับครูในบังกลาเทศเพื่อช่วยให้ครูสามารถนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ง Casio จะปรับแนวทางและเสนอวิธีการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของแต่ละประเทศ โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายการขายและการกระจายสินค้า นอกจากนี้ Casio ยังทำการปรับแต่งเครื่องคิดเลข โดยเพิ่มรายละเอียดสร้างสรรค์ในการแสดงภาษาและสัญลักษณ์
ภายใต้โครงการ EDU-Port Japan Casio จะสามารถแสวงหาความร่วมมือเชิงลึกกับกระทรวงศึกษาธิการในท้องถิ่นได้ นอกจากอียิปต์และบังกลาเทศแล้ว Casio ยังมุ่งหวังให้โครงการของตนได้รับการนำไปใช้ในประเทศสำคัญ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย และเคนยาด้วย
ติดตามเรื่องราวด้านธุรกิจ โอกาสทางด้านธุรกิจ การพัฒนาตนเองที่น่าสนใจจากประเทศญี่ปุ่นได้ที่
・Website: www.wabiz.info
References
#Wabiz #Japan #BusinessOutlook #Casio #Calculator #EDUPortJapan #คาสิโอ #เครื่องคิดเลขคาสิโอ
โฆษณา