10 พ.ค. เวลา 10:17 • ความคิดเห็น
แสดงถึงความไม่ได้เตรียมควาทพร้อมของนโยบายที่คิดแค่จะเอาคะแนนเสียงเป็นที่ตั้ง โดยปราศจากการศึกษาความเป็นไปได้
คนไทยมั่นใจว่าจะฝากอนาคตของประเทศไว้กับคนจำพวกนี้หรือ?
โฆษณา