10 พ.ค. เวลา 16:59 • ความคิดเห็น
คงไม่ต่างจากเดิมมากนะ แล้วก็หันมาขุดเผือก ขุดมันเก็บเปลือกหอยไปจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตตอนสิ้นเดือนเอา...
โฆษณา