11 พ.ค. เวลา 10:59 • ความคิดเห็น
มีเพลงหนึ่งที่ชอบมากนั่นคือ แม่ศรีเรือน เมื่อฟังแล้ว อยากได้คู่ชีวิตแบบนั้นมาก แต่มันก็เป็นแค่อุดมคติ ซึ่งในแบบนั้น สมัยนี้คงหาได้ยากแล้ว เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ผู้หญิงไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านแล้ว บางครอบครัว กลายเป๋นผู้นำด้วยซ้ำไป
ในมุมมองผู้ชาย ถ้าได้แบบนั้นก็คงดี แต่มันจะดีที่สุด ถ้าได้ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนคู่คิด และเดินไปด้วยกันได้จนตลอดรอดฝั่งครับ
โฆษณา