12 พ.ค. เวลา 00:26 • ความคิดเห็น
ดี!!
กุลสตรีต้องมีข้อนี้เปนใบเบิกทาง
เชื่อว่าการเปนกุลสตรี คนๆนั้นต้องระเบียบเรียบร้อย อยุ่ในสิ่งที่ถุกต้อง
โฆษณา