12 พ.ค. เวลา 03:20 • ไลฟ์สไตล์
อยู่กับความวุ่นวาย
มาตลอดห้าวันแล้ว
ขออยู่กับตัวเองใน
วันหยุดเพื่อชาร์จพลังบ้าง
ไม่ไหวจะออกไปเผชิญรถติด
มากไปด้วยผู้คนและความวุ่นวาย
เพิ่มเพื่อเป็นการรบกวนความสงบ
ของตัวเองครับ
โฆษณา