13 พ.ค. เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Wealth Report | สรุปเหตุการณ์เด่นประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

ดําเนินรายการโดย
คุณ ฐานิดา รัชตะวรรณ, CFP® ที่ปรึกษาการลงทุน Investment Strategist ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (มหาชน)
คำเตือน: ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (ผลิตภัณฑ์ลงทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุน ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB THAI Wealth & Preferred คลิก
โฆษณา