15 พ.ค. เวลา 05:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

‘The 7 Baby Steps’ วางแผนการเงินแบบรวดเร็วฉบับคนไม่รู้เรื่องเงิน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมเงินในกระเป๋าตัวเองได้ และไม่มีความรู้เรื่องการเงินอย่างลึกซึ้งจนทำให้วางแผนการเงินไม่ถูก เราขอแนะนำ ‘The 7 Baby Steps’ แนวคิดที่จะช่วยให้เราวางแผนได้แบบรวดเร็วเพียงแค่ทำตาม 7 ขั้นตอนนี้
The 7 Baby Steps คือ ขั้นตอนการจัดการแผนการเงินให้ถูกวิธี และนำเงินไปอยู่ในที่ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเริ่มออมเงิน การสำรองเงินเผื่อฉุกเฉิน การชำระหนี้ หรือแม้กระทั่งสร้างความมั่นคงให้กับการเงินของตัวเอง โดยเราจะต้องผ่านไปทีละขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้น ได้แก่
🔘 ขั้นที่ 1 : ออมเงินให้ครบ 30,000 บาท สำหรับเป็นเงินเผื่อฉุกเฉิน
เริ่มต้นแผนการเงินคือการสร้างเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน โดยหลักการคือให้เก็บเงินประมาณ 30,000 บาท ให้ได้เร็วที่สุดและนำไปแยกไว้ โดยเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบกับรายได้ปกติ จะใช้เมื่อเกิดกรณีสำคัญ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ตกงาน เป็นต้น
🔘 ขั้นที่ 2 : ชำระหนี้ที่มีทั้งหมดด้วยหลัก Snowball (ยกเว้นหนี้บ้าน)
ถัดมาคือการเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดไปเสียก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นภาระในการวางแผนการเงิน โดยให้ใช้หลักการ Snowball คือเริ่มต้นชำระหนี้จากจำนวนยอดเล็ก ๆ ก่อน จากนั้นค่อย ๆ เคลียร์ไปในยอดที่สูงขึ้นจนหมดหนี้ (ยกเว้นหนี้บ้านให้เว้นไว้ก่อน)
🔘 ขั้นที่ 3 : สำรองค่าใช้จ่ายไว้ 3-6 เดือน
เมื่อชำระหนี้จนหมดจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการออมเงิน โดยจะเริ่มต้นสำรองเงินเท่ากับค่าใช้จ่าย 3-6 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อเหตุไม่คาดฝัน รวมถึงปิดกั้นโอกาสในการเกิดหนี้ซ้ำเดิม
🔘 ขั้นที่ 4 : ลงทุน 15% ของรายได้ เพื่อชีวิตหลังเกษียณ
หลังจากแบ่งสัดส่วนเงินสำรองได้แล้ว ให้เริ่มต้นลงทุนโดยนำเงิน 15% ของรายได้ที่มีไปออมแบบระยะยาว โดยเป็นการวางแผนเผื่ออนาคตที่ไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้แล้ว
1
🔘 ขั้นที่ 5 : ออมเงินเพื่อการศึกษาของลูก
ในกรณีของบุคคลที่มีครอบครัวให้เริ่มเก็บเงินออมเพื่อการศึกษาของลูก โดยวางแผนค่าใช้จ่ายว่าจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าใด และทยอยเก็บสะสม ส่วนใครที่เป็นโสดไม่มีครอบครัว หรือไม่มีลูก ให้พิจารณานำเงินก้อนนี้ไปเก็บไว้ในส่วนการศึกษาของตนเอง ในการหาความรู้และทักษะเพิ่มเติม
🔘 ขั้นที่ 6 : เคลียร์ภาระหนี้บ้านให้หมด
เมื่อวางแผนเก็บออมในส่วนที่จำเป็นไปหมดแล้ว และจัดการปัญหาหนี้ทั่วไปจนหมดในขั้นตอนก่อนหน้า การก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินจะต้องไม่มีพันธะผูกพัน ดังนั้นให้ทำการจัดการเคลียร์หนี้ก้อนใหญ่ที่สุดคือ บ้าน โดยพยายามรีบจัดการให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้เสียเงินให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เพิ่ม หรือการทำรีไฟแนนซ์ รีเทนชัน
🔘 ขั้นที่ 7 : สร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายเมื่อจัดการหนี้ครบ มีเงินลงทุนระยะยาว และมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินแล้ว ก็ให้นำเงินออมไปลงทุนในส่วนที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นแต่มีความเสี่ยงต่ำ และกระจายการลงทุนให้มีความหลากหลาย เพียงเท่านี้การวางแผนการเงินก็จะทำได้อย่างต่อเนื่อง
เพียงแค่ 7 ขั้นตอนที่เราต้องทำตาม เรื่องการเงินและการออมจะเป็นเรื่องง่ายที่คุณสามารถทำได้ทันที!
ขอบคุณข้อมูล บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
ติดตาม Community AIA Thailand ได้ที่ https://www.blockdit.com/aiathailand
โฆษณา