14 พ.ค. เวลา 09:41
สัมมาอาชีพคือ
อาชีพที่สุจริต
ไม่เบียดเบียนใคร
มีหลายอาชีพที่เป็น
อาชีพที่สุจริตเช่น
พนักงานบริษัท
ครู พยาบาล หมอ
ทหาร นักบิน วิศวะ
ก่อสร้าง และอื่นๆอีกมากมาย
โฆษณา