14 พ.ค. เวลา 11:28
การจะตอบคำถามนี้ จะตอบแบบหยิบเอาเป็นแต่ละอาชีพมาบอกคุณ ก็หาได้ถูกต้องไม่ค่ะ เพราะจะเป็นการตอบอย่างผู้ที่ไม่เข้าใจลึกซึ้งละเอียดตามคำสอน แล้วผู้ฟังก็จะดันทุรังหยิบเอาคำว่า "สัมมาอาชีวะ" ไปพร่ำบอกผู้อื่นว่าตนประกอบอยู่
1
เพราะด้วยเหตุที่ สัมมาอาชีวะ ตามคำสอนนั้นจะหมายถึงว่า การประกอบอาชีพที่สุจริตจริงๆ ที่จะต้องไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น หรือผู้อื่น ให้ได้รับความเดือดร้อนลำบากเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ผู้ที่ประกอบอาชีพจะต้องเป็นผู้งดเว้นจากกายทุจริต (ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม) และงดเว้นจากวจีทุจริต (พูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ) ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพด้วย
คำว่าสัมมาอาชีวะ จึงเป็นเรื่องที่ละเอียด สำหรับการประกอบอาชีพของแต่ละคนนั้น ก็แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด ยกตัวอย่างง่ายๆ แม้คุณจะขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจทำขนมขายโดยกายสุจริต ตื่นตี 3 ตี 4 แต่หลอกลวงลูกค้าว่าใช้สีผสมอาหารจากธรรมชาติ 100% ทั้งที่คุณใช้สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ อย่างนี้ก็เรียกว่ามีวจีทุจริต ดังนั้น คุณก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่า คุณประกอบสัมมาอาชีวะ จริงไหม?
บังเอิญเราอ่านที่คุณคอมเม้นท์ถามเจ้าของความเห็นแรกว่า "ซื้อหุ้น เทรดหุ้น เทรดฟอเรสต์พวกนี้จัดว่าเป็นมั้ยคะ? ด้วยปรารถนาดี เราขออนุญาตแก้ไขเป็นว่า "การซื้อหุ้น (ฺฺBuy Stock) เทรดหุ้น (Stock Trading) และเทรดฟอเร็กซ์ (Forex Trading) จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะมั้ยคะ?
เรายังคงยึดมั่นในการตอบ ตามความละเอียดลึกซึ่งตามคำสอน และเพื่อให้คุณกระจ่างแจ้ง เราก็คงต้องถามคุณกลับไป ขณะที่คุณซื้อหุ้น เทรดหุ้น และเทรดฟอเร็กซ์อยู่นั้น คุณเผลอไผลเทรดด้วยกายทุจริต หรือวจีทุจริตบ้างไหม? ถ้ามี คุณก็ไม่ควรไปบอกกับผู้อื่นว่า คุณประกอบสัมมาอาชีวะ ค่ะ
1
ธรรมะ และคำสอนพุทธองค์
ล้วนแต่ละเอียดลึกซึ้งทีละหนึ่ง
จะคิดจะตอบแบบฉาบฉวยไม่ได้ค่ะ
โฆษณา