14 พ.ค. เวลา 14:31
อาชีพเป็นร้อยๆตั้งแต่ขายขนมครกขุด bitcoinจนถึงห้อยต่องแต่งเช็ดกระจกตึกระฟ้า สาระสำคัญอยู่ที่รายรับเข้าบัญชีธนาคาร แล้วนอนหลับไม่ขวัญผวาตอนกลางคืน นั่นคือสัมมาอาชีวะ
โฆษณา