14 พ.ค. เวลา 16:10 • การศึกษา
อนาคตผู้นำประเทศเลยนะ คุณอาจได้เป็นแม่ของรัฐมนตรีสักวัน อย่าพึ่งตัดอนาคตลูกซิ
ควรสนับสนุนให้เขากลายเป็นนักปกครองที่ดี จะได้ฝากบ้านเมืองให้กับเขาได้ ปลัดอำเภอ ปลัดกระทรวง ผู้ว่าการจังหวัด รอเขาไปเป็นอยู่นะ
โฆษณา