14 พ.ค. เวลา 16:59 • การศึกษา
ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจใหญ่หรือเป็นแลนด์ลอร์ดอยู่ก็ลองคุยกับลูกใหม่ดีกว่าค่ะ
โฆษณา