15 พ.ค. เวลา 00:18 • ไลฟ์สไตล์
เรียงตามลำดับไหล่ มากที่สุดอยู่ข้อ 1
1. ส่งลูก,รับลูกที่โรงเรียน
2. กินข้าวพร้อมครอบครัว
3. ออกกำลังกาย
4. รับเงินเดือน (วันที่เงินเดือนออก) 😄
5. รับโบนัส (วันที่โบนัสออก) 🙃
โฆษณา