15 พ.ค. เวลา 23:28 • การศึกษา

บ้านที่ไม่มีหลักดิน ต่อสายอย่างไร ???

🔅 ในกรณีที่บ้านหลังนั้น ไม่ได้ติดตั้งระบบสายดินและแท่งหลักดิน อาจจะติดขัดเรื่องงบประมาณในการติดตั้ง โดยจะติดตั้งตู้ Consumer unit ไว้ก่อนสามารถทำได้ครับ
บ้านที่ไม่มีหลักดิน ไม่แนะนำให้ต่อสายเมนนิวทรัลมาที่ Ground Bar
🔅 แต่การเข้าสายตู้ Consumer unit ในกรณีนี้ ช่างที่ติดตั้งยังไม่ต้องเดินสายเมนนิวทรัลท่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้ามาต่อที่ Ground Bar แบบมาตรฐานปัจจุบันนะครับ
ตัวอย่างสายเมนนิวทรัลขาด จะทำให้ปลายสายและโครงตู้มีไฟ
🔅 เพราะถ้าหากเกิดอุบัตเหตุที่ทำให้สายเมนนิวทรัลขาด หรือสายเมนนิวทรัลของการไฟฟ้ามีศักดิ์ไฟฟ้าที่สูงกว่า ก็จะส่งผลให้สายเมนนิวทรัลมีไฟ และที่ Ground Bar ก็จะมีไฟไปด้วย
🔅 โดยส่วนใหญ่ตู้ Consumer unit ผู้ผลิตจะติดตั้ง Ground Bar กับโครงตู้ถึงกัน ซึ่งกรณีนี้ก็จะทำให้โครงตู้มีไฟไปด้วยครับ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
🔅 กรณีบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งระบบหลักดิน แอดมินแนะนำให้ติดตั้งสายเมนนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์มายังขั้ว N ทางด้านไฟเข้าของเมนเบรกเกอร์ในตู้ Consumer unit ได้เลยครับ ไว้ถ้าเจ้าของบ้านมีงบประมาณที่จะติดตั้งหลักดินและเดินสายดินภายในบ้าน ค่อยทำการแก้ไขสายให้ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งปัจจุบันต่อไปครับ
ตัวอย่างการต่อสาย Consumer unit มาตรฐานปัจจุบัน
💥 แนะนำ CT Consumer unit and RCBO โฉมใหม่ ราคาสุดคุ้ม !!!
🔅 แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2564 ( พิมพ์ครั้งที่ 3 )
โฆษณา