15 พ.ค. เวลา 07:37 • หุ้น & เศรษฐกิจ

🔎 พบกับสรุปภาวะตลาดทุนรายเดือน โดย สำนักงาน ก.ล.ต.

📊 รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดทุน เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตราสารทุน มูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้ มูลค่า IPO ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกเดือน
📌 ติดตามได้ที่เพจ สำนักงาน กลต.
สามารถดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่ link : https://www.sec.or.th/TH/PublishingImages/Pages/CM-MontylyReport/MonthlyReport-2024Apr.png
โฆษณา