15 พ.ค. เวลา 07:54 • การศึกษา
ในฐานะพ่อ ผมจะสนับสนุนความต้องการและเป็นที่ปรึกษาของลูก ถ้าการเลือกของลูกนั้นมาจากความต้องการที่จะสร้างเรื่องราวของลูกเอง อนาคตของลูก ไม่ได้มาจากการพยากรณ์ของเรา แต่จะมาจากความรักกับความยืนหยัดของตัวลูกเอง ยิ่งเรายิ่งเชื่อมั่น เรื่องราวของลูกก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมเชื่อเช่นนั้นครับ
โฆษณา