15 พ.ค. เวลา 08:56 • ไลฟ์สไตล์
ทุกข์ที่ตรงไหนต้องดับที่ตรงนั้น
ได้ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นมาที่ตรงไหน
แล้วก็ต้องดับทุกข์ที่ตรงนั้น
เธอได้ทำให้ไฟลุกขึ้นมาที่ตรงไหน
เธอต้องดับลงไปที่ตรงนั้น
.
ความทุกข์อยู่ที่บ้าน
แล้วมาดับความทุกข์ที่วัด...นี่คนโง่
ความทุกข์เกิดอยู่ที่หลังสวน
มาดับที่สวนโมกข์...นี้คือคนโง่
ความทุกข์เกิดที่ตรงไหนมันก็ต้องดับที่ตรงนั้น
.
นี่เราทำความผิดพลาดที่ไหน
เราต้องทำความถูกต้องที่นั่น
เรียกว่าดับทุกข์กันที่นั่น
พูดกันง่ายๆ ว่าทุกข์ที่ตรงไหนก็ดับที่นั่น
แล้วดับทันทีด้วย
แล้วก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอตาย
แล้ว ไม่ใช่ว่าให้ทำบุญทำทานแล้วไปดับทุกข์กันชาติหน้า
ไม่มีประโยชน์อะไร
.
เพราะว่าความทุกข์มันกำลังแผดเผาอยู่ที่นี่
ต้องดับทุกข์กันที่นี่ทันทีและเดี๋ยวนี้
เหมือนกับว่าดับไฟก็ต้องดับลงไปที่กองไฟ
ไฟมันลุกขึ้นที่ไหน
ก็ต้องดับที่นั่น
ดับทุกข์ที่กลางกองทุกข์
มีกองทุกข์ที่ไหน
ก็ดับลงไปที่กลางกองทุกข์
จึงใช้คำว่าดับที่นี่และเดี๋ยวนี้
ที่ตรงที่มันเกิดนั่นแหละ
แล้วก็เวลานี้ คือเวลาที่มันเกิด
ไม่ใช่ดับต่อตายแล้ว
.
บางคนมันจะนิพพาน
อีกแสนชาติหมื่นชาติ จึงจะนิพพาน
คือดับทุกข์ต่อเมื่อหมื่นชาติแสนชาติ
จะได้ประโยชน์อะไร
เพราะความทุกข์มันเกิดอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้
อย่าให้เป็นว่า
ทุกข์ที่บ้านแล้วมาดับทุกข์ที่วัด
นี้มันไม่ถูกดอก
ทุกข์เกิดตรงไหนเมื่อไร
ดับที่ตรงนั้นและเมื่อนั้น
เรียกว่าฟ้าสางทางดับทุกข์
ดับทุกข์ที่เกิดความทุกข์
.
ที่เกิดความทุกข์เกิดที่ไหน
เรามันโง่ต่อผัสสะที่ไหน
ความทุกข์เกิดที่นั่น
นี้เป็นเรื่องสำคัญ
นี่ถ้าฟังให้ดีให้เข้าใจ
แล้วจะมีประโยชน์มาก
ความทุกข์เกิดที่ไหน
ก็ดับทุกข์ที่นั่น
ทีนี้ก็รู้ว่าความทุกข์เกิดที่ไหน เกิดเมื่อไร?
ความทุกข์เกิดตรงที่เราโง่ต่อผัสสะ
ความทุกข์เกิดเมื่อเราโง่ต่อผัสสะ
หรือตรงที่ที่เราโง่ต่อผัสสะ
-พุทธทาสภิกขุ-
ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ที่สวนโมกข์ ตอน ๒
ธรรมโฆษณ์ : พุทธทาสภิกขุ (น.๕๐)
โฆษณา