15 พ.ค. เวลา 12:47
บ้านปิ่นเกล้า
สัมมาอาชีวะคือ อาชีพสุจริต ไม่ผิดศีล5 คือ...
1. ครู
2. นักการภารโรง
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4. นักบัญชี
5. แพทย์
6. พยาบาล
7. ช่างตัดเสื้อ
8. ช่างประปา
9. ช่างก่อสร้าง
10. วิศวกร
11. สถาปนิก
12. เกษตรกร
13. นักคณิตศาสตร์
14. นักฟิสิกส์
15. นักเคมี
16. นักชีววิทยา
17. คนขับรถเมล์
18. กระเป๋ารถเมล์
19. คนขับแท็กซี่
20. แม่ค้าตลาดนัด
จริง ๆ มีมากนะ นึกได้แค่นี้ 555+
โฆษณา