15 พ.ค. เวลา 14:43 • ความคิดเห็น
ความรัก= ความสูข เกินขึ้นกลับตัวเราเอง มีแต่ตัวเองที่รู้ดีที่สุด ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัว
เราเอง มีแต่ตัวเราเองที่รู้ดี
ความรัก คำตอบอยุ่ทึ่ตัวเราเอง
1
โฆษณา