15 พ.ค. เวลา 21:10
ตามภาพคืออาชีพที่ควรเลี่ยง
ถึงจะกล่าวว่าเป็นอาชีพที่ควรเลี่ยง ส่วนใหญ่ยังไม่นับว่าผิดศีล(เว้นการค้าขายเนื้อสัตว์ ผิดศีลข้อ๑เต็มๆ)
แค่อาชีพเหล่านี้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในอันที่จะนำไปสู่การผิดศีลได้สูง เพราะสังเกตดูทุกอาชีพที่กล่าวต้องไปแตะกับความเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสิ้น
สัมมาอาชีวะเท่าที่ทราบไม่จำเป็นต้องระบุเป็นอาชีพชัดเจนเป๊ะๆขนาดนั้น ขอแค่เป็นอาชีพที่ไม่ขัดกับศีลเบื้องต้นนั่นคือศีล 5 ก็น่าจะทำอาชีพเหล่านั้นได้
จะเพิ่มความละเอียดไปก็เป็นจำพวกอาชีพที่ไม่ใช่การยักยอกหลอกลวง พูดปดเพื่อให้ได้ทรัพย์มา ล่อลาภด้วยลาภ
ตัวอย่าง_แก๊งตกทองหรือ call center แชร์ลูกโซ่ ฯ แบบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะ
โฆษณา