16 พ.ค. เวลา 02:09 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

What is Web 3.0 ?

Web3 หรือที่เรียกว่า Web 3.0 คือวิวัฒนาการครั้งต่อไปของอินเทอร์เน็ต มุ่งเน้นไปที่การกระจายศูนย์ ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมข้อมูลบนโลกออนไลน์ เปรียบเสมือนโลกอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้มีอำนาจเหนือข้อมูลของตัวเอง ต่างจาก Web 2.0 ซึ่งควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่
โฆษณา